Το τραμ της Θεσσαλονίκης- ΙΝΙΑΤΣΙΟ ΜΠΟΥΤΙΤΑ
Αθήνα- ΑΡΤΟΥΡΟ ΓΚΡΑΦ