Άγγελος ειρήνης- ΒΟΪΣΛΑΒ ΙΛΙΤΣ
Μπαμπά- ΣΙΛΒΙΑ ΠΛΑΘ