Το δάπεδο - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Δαβίδ - ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΒΟΛΚΩΦ
Νέα Υόρκη,1968 - ΔΩΡΟΣ ΛΟΪΖΟΥ