Σίσυφος της αλήθειας είναι ο άνθρωπος- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
Σκάκι- ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΑΣ
Γυναίκα-ΠΑΝΟΣ ΘΑΣΙΤΗΣ