Αιχμάλωτος αιώνια-ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΡΨΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ