Πετεινός-ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ

Πετεινός-ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ

Θα δούμε ένα σατιρικό ποίημα του αξέχαστου λογοτέχνη Τίμου Μωραϊτίνη. "Πετεινός"!

Πετεινός-ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ήσουν ηθικολόγος
Και έκλαυσε εξαιτίας σου κι ο Πέτρος στο πραιτώριο,
Ύστερα πάλι πέρναγες για μετεωρολόγος
Και τον καιρό μας έλεγες,τον Νότιο ή Βόρειο.
Μα όταν τέλος ξύπνησες και είδες την αλήθεια
Σοφίες και συστήματα πως είναι κολοκύθια,
Για κάθε ανηθικότητα πως δεν υπάρχει κώλυμμα,
Πως άδικα εφώναξες και στα Ιερόσυλα
Κι επίκρανες τον Πέτρο,
Τις ιδεολογίες σου αρνήθηκες τις πρώτες
Και Δον Ζουάν ακράτητος με δίχως νου και μέτρο,
Ερίχτηκες στις κότες...

Πηγή: Ανθολογία νεοελληνικής σατιρικής ποίησης Σπύρου Κοκκίνη, Βιβλιοπωλείο της "Εστίας",1981