Φως - ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

Φως - ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

Διεθνής ημέρα φωτός σήμερα! Της πηγής της ζωής!  Θ'ακολουθήσουμε το ταξίδι του στην απεραντοσύνη μέσα από τη ματιά του  Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα! 

Φως- ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

Είναι η ώρα η μυστικὴ που νιώθεις, όταν σουρουπώνει.
Το φως είναι ξανθὸ και το βουνὸ αιμορραγεί, όσο
εγὼ στο δρόμο προχωρώ μα ηττημένου αέρα —
το μέτωπό μου χαμηλὰ και κόκκινη η καρδιά μου.

Ο ποιητὴς είν᾽ ένας ίσκιος φωτεινὸς που πάει·
τον άνθρωπο με τον Θεὸ γυρεύει να συνδέσει,
χωρὶς να νιώθει πως στο μπλε είν᾽ ένα Όνειρο που ζει, όπως
και η Γη είν᾽ ένα όνειρο που εδώ και χρόνια έχει πεθάνει.

Το μπλε που βλέπουμε έχει εντός του μια μεγάλη θλίψη —
ποτὲ δεν θα μας φανερώσει που ᾽ναι τ᾽ ουρανού η άκρη.
Και ο Θεὸς μια θλίψη παντοδύναμη εν ὑψίστοις είναι,
μα δεν μπορείς γι᾽ αυτὴν να πεις ποτὲ ούτε καν μια λέξη.

Το μυστικὸ των πάντων δεν υφίσταται. Τ᾽ αστέρια
είναι ψυχὲς που επόθησαν ν᾽ ανέβουν στο μυστήριο.
Του μυστηρίου η ουσία φως τις έκαμε απὸ πέτρα,
μα δεν τις άφησε και στην Ειρήνη του να εισδύσουν.

 

Μετάφραση: Γιώργος Κεντρωτής.