Σε όλες τις γυναίκες- ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ

Σε όλες τις γυναίκες- ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ

Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες ,που είναι πολύτιμες υπάρξεις , ακόμη κι όταν δεν τους το αναγνωρίζουν!

Σε όλες τις γυναίκες -ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ

Ευαίσθητη, γεμάτη χαρίσματα γυναίκα,
μήτρα του παραδείσου
είσαι ένας κόκκος αμαρτίας
ακόμα και στα μάτια του Θεού
παρά τους άγιους πολέμους σου
για τη χειραφέτησή σου.
Ξεσχίζουν την ομορφιά σου
και απομένεις ένα σκέλεθρο αγάπης.

Πηγή: https://itzikas.wordpress.com