Επαναστάτης- ΚΑΖΙ ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ

Επαναστάτης- ΚΑΖΙ ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ

Σαν σήμερα,στις 14 Ιουλίου 1789, η άλωση της Βαστίλης, που αποτέλεσε τον προάγγελο της Γαλλικής επανάστασης. Θα δούμε ένα απόσπασμα από το ποίημα "Επαναστάτης" ,του Βεγγαλέζου ποιητή και μουσικού Καζί Ναζρούλ Ισλάμ. 

Επαναστάτης- ΚΑΖΙ ΝΑΖΡΟΥΛ ΙΣΛΑΜ

Εξαντλημένος από τις μάχες, εγώ, ο μεγάλος επαναστάτης
Θα αναπαυθώ εν ειρήνη μόνο όταν βρω
Τον ουρανό και τους αιθέρες ελεύθερους από τα λυπηρά βογγυτά των καταπιεσμένων.
Μόνο όταν τα πεδία των μαχών θα είναι καθαρά από τον θόρυβο των αιμοσταγών σπαθιών,
Εξαντλημένος από τις μάχες, θα αναπαυθώ εν ειρήνη
Εγώ, ο μεγάλος επαναστάτης.

Πηγές: https://itzikas.wordpress.com
https://el.wikipedia.org