Εννέα χαϊκού και δώδεκα γουάκα- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ