Ωραία πουλάκια -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ

Ωραία πουλάκια -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ

3  Οκτωβρίου, Πανευρωπαϊκή  ημέρα πουλιών. Θα έρθουμε σ'επαφή μ' ένα λυρικό ποίημα του Γεωργίου Τερτσέτη, γνωστού από τη συγγραφή των Απομνημονευμάτων του Κολοκοτρώνη. Στο ποίημά του "Ωραία πουλάκια" συνομιλεί με τα πουλιά και τους ζητάει να του μάθουν το τραγούδισμά τους, για να κλέψει την καρδιά της καλής του!

Ωραία πουλάκια- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ

Μη φοβείσθε, ωραία πουλάκια.
να σας πάρω την ζωήν.
Τραγουδήστε, τραγουδήστε
τον σκοπόν σαν τον γλυκύν.

Μάθετε κι εμέ πουλάκια,
σαν εσάς να τραγουδώ
και τον πόνο μου να ψάλλω
εις την νέαν που αγαπώ.

Το ξανθό,ξανθό κοράσιο
στο τραγούδι θα χαρεί
κι ορεχθεί ίσως να φιλήσει
τον καλό τραγουδιστή.

Στα φιλήματά μ' επάνω
θα σας εύχομαι, πουλιά,
που με δείξατε τον τρόπον
να ημερώσω την θεά.

Πηγές: Ανθολογία Περάνθη,τ.2
https://www.giortazei.gr