Το φίλημα- ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το φίλημα- ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1838 γεννήθηκε ο κορυφαίος εκπρόσωπος της Α΄Αθηναϊκής σχολής, ο ποιητής Αχιλλέας Παράσχος. Θα γνωρίσουμε ένα ποίημά του, ύμνο στο φιλί, το θαύμα της αγάπης!

Το φίλημα-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Είναι το φίλημα τροφή πυρίνη της καρδίας,
στιγμή κλαπείσα της Εδέμ, αρχή αθανασίας.
Είναι το μύρον της ζωής, η γλώσσα των αγγέλων,
έρως εις δύο στόματα ευώδη ανατέλλων.
Είναι το φίλημα θερμή πλημμύρα αισθημάτων,
"Χριστός ανέστη της ψυχής", το άσμα των ασμάτων ΄
Της ήβης ψάλλον όνειρον,υμέναιος καρδίας
άνευ στεφάνων και πομπών , πλην έμπλεον θρησκείας.
Κ'είναι το φίλημα πνοή του πλάστου ζωογόνος,
είναι το ρήμα του Χριστού, ευδαιμονίας στόνος.
Καρδίας δίδυμος ακτίς εις χείλη μυροβόλα,
αιωνιότητος στιγμή και βλάστησις καθ' όλα.
Μ'έν φίλημα γεννώμεθα, μ'έν φίλημα γεννώμεν
κ' εν φίλημα λαμβάνομεν οπόταν τελευτώμεν.

Πηγές: Ανθολογία Περάνθη
https://www.maxmag.gr