Τα ίδια και τα ίδια - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

Τα ίδια και τα ίδια - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

10 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Για να ξορκίσουμε το κακό, θα δούμε ένα ποίημα που ο δημιουργός του εκφράζει με τον πιο σκωπτικό τρόπο ,τη δήθεν απελπισία του για τη ζωή  και τη σκέψη του ν'αυτοκτονήσει."Τα ίδια και τα ίδια" με το ανελέητο χιούμορ του Γεωργίου Σουρή!

Τα ίδια και τα ίδια - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

Τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια... περνᾷ ὁ ἕνας χρόνος
καὶ ἔρχεται ὁ ἄλλος, διαβαίνει καὶ αὐτὸς
καὶ νά σου πάλιν νέος, καὶ πάντα θλῖψις, πόνος,
πολιτικά, παράταις, εἰρήνη καὶ στρατός.
Τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια... βραδιάζει, ξημερόνει,
καὶ ἕνα πέσε σήκω εἶν’ ἡ ζωή μας μόνη.

Γιατί στὸν κόσμο ἕνας νὰ φέγγῃ ἥλιος μόνο;
γιατί φεγγάρι ἕνα καὶ ὄχι δεκατρία;
γιατί ἀπ’ ἐδῶ πέρα ἕως ἐκεῖ στὸν Κρόνο
νὰ μὴ μπορῇ νὰ γίνῃ καμμιὰ συγκοινωνία;
Ἂν ἤξευρα τῳόντι πὼς δὲν θὰ σκοτονόμουν,
μ’ ἕνα κανόνι Ἄρμστρονγκ θ’ αὐτοχειριαζόμουν.

Γιατί τὰ τόσα ἃστρα ν’ ἀνάβουν καὶ νὰ σβήνουν;
καί τι καταλαβαίνει ἐκεῖνος ποὺ τὰ βλέπει;
καλλίτερα δὲν εἶναι νὰ πέσουν καὶ νὰ γίνουν
πεντόφραγκα ἢ λίρες μὲς στὴ δική μου τσέπη;
Ὤ! τι καλὰ θὰ εἶναι ἂν εἰς τὀγδόντα τρία
καὶ γιὰ παράδες γίνῃ καμμιὰ ἐπιστρατεία!

Γιατί κἂν ἕνα νέο σ’ ἑμᾶς νὰ μὴ συμβαίνῃ;
γιατί μὲς στὰ Ταμεῖα νὰ τρέχουν ποντικοί;
γιατί ὁ πόλεμός μας στὸ βρόντο νὰ πηγαίνῃ,
γιατί καὶ ἡ χολέρα δὲν μᾶς πολιορκεῖ;
Τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια... βραδιάζει, ξημερόνει,
καὶ ἕνα πέσε σήκω εἶν’ ἡ ζωή μας μόνη.

Κι’ οἱ τόσοι ἀστρονόμοι μᾶς λένε πὼς ἡ σφαῖρα
τοῦ κόσμου θὰ χαλάσῃ, μὰ δὲν χαλᾷ ποτέ...
Ὤ! πότε πιὰ μὲ μία ψηλὰ εἰς τὸν ἀέρα
θὰ τιναχθοῦμε ὅλοι, πεζοὶ καὶ ποιηταί;
Μέσα σὲ τόσα λόγια καὶ τόση σιχασιὰ
θὰ εἶναι σωτηρία ἡ Κοσμοχαλασιά.

Πηγές: https://www.stixoi.info
https://www.giortazei.gr