Στο γκρίζο τρένο του Δεκέμβρη-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Στο γκρίζο τρένο του Δεκέμβρη-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Υπέροχος Νίκος Καρούζος σ'ένα ποίημα για τον Δεκέμβρη!

Στο γκρίζο τρένο του Δεκέμβρη-ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 

Σα να μην υπήρξαμε ποτὲ
κι όμως πονέσαμε απ᾿ τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μία εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον.
Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπαίζοντας με το θάνατο στα ψέματα.
Και λέγαμε πως δεν έχει καιρὸ η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μία μουσικὴ άξια των συγκινήσεών μας δεν ακούσαμε.
Βρεθήκαμε σ᾿ ένα διάλειμμα του κόσμου ο σώζων εαυτὸν σωθήτω. Θα σωθούμε απὸ μία γλυκύτητα στεφανωμένη με αγκάθια.
Χαίρετε άνθη σιωπηλὰ  με των καλύκων την περισυλλογὴ ο τρόμος εκλεπτύνεται στην καρδιά σας. Ενδότερα ο Κύριος λειτουργεί ενδότερα υπάρχουμε μαζί σας.
Δεν έχει η απαλὴ ψυχὴ βραχώδη πάθη και πάντα λέει το τραγούδι της υπομονής.
Ω θα γυρίσουμε στην ομορφιὰ μία μέρα… Με τη θυσία του γύρω φαινομένου θα ανακαταλάβει, η ψυχὴ τη μοναξιά της.

Πηγή:  http://trenopoiisis.blogspot.com