Η αφροντισιά μου - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΤΣΟΣ

Η αφροντισιά μου - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΤΣΟΣ

Σαν σήμερα, στις 25 Οκτωβρίου 1868, αποδήμησε ο λογοτέχνης Παναγιώτης Σούτσος. Το έργο του "Ο Λέανδρος"(1834) ήταν το πρώτο νεοελληνικό μυθιστόρημα. Εμείς θα δούμε ένα ποίημά του, στο οποίο εκφράζει την αδιαφορία του για τα κοσμικά αγαθά του πλούτου και της δόξας κι εξαίρει την αξία των απλών καθημερινών στιγμών. " Η αφροντισιά μου"!

Η αφροντισιά μου - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΤΣΟΣ

Απ'όλους εγώ μόνος
του Κροίσου ηγεμόνος
τον πλούτον δεν φθονώ
και φήμες δεν γυρεύω
και δόξες δεν ζηλεύω,
δεν ματαιοπονώ.

Με μέλλουν η νεότης,
με μέλλουν η φαιδρότης,
που φεύγουν και περνούν.
Κ'οι έρωτες,κ' εκείνες
οι πρώτες ευφροσύνες
οπού μ'εμάς γερνούν.

Εν' όσω είμαι νέος,
έχω και βασιλέως
και πλούτη και καλά.
Σκήπτρον μου είν' η λύρα
και στέμμα μου τα μύρα,
τα ρόδα τ'απαλά.

Πηγές: Ανθολογία Περάνθη
https://el.wikipedia.org