Κάποτε θα καταλάβεις- ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ