Δέσποινα Σιμάκη: «Σώματα δίχως χρόνο» - γράφει η Αγγελική Καραπάνου