Άναρχες σιωπές-ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ (Η ιστορία ενός ποιήματος)