Ἡ ὄγδοη μέρα - ΑΡΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ

Ἡ ὄγδοη μέρα - ΑΡΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ

Θα σας παρουσιάσω το υπέροχο ποίημα του Άρη Γεράρδη «Η όγδοη μέρα», από την επικείμενη κυκλοφορία της ποιητικής συλλογής του «Γυάλινες μέρες»! Εμπνευσμένο από το πρόσωπο της Κασσιανής!

Ἡ ὄγδοη μέρα - ΑΡΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ

                                 -Ἐκ γυναικὸς τὰ χείρω.
                                     -Καὶ ἐκ γυναικὸς τὰ κρείττω

Ἡ νέα μέρα τῶν ἁγίων ἐρώτων
θὰ ’χει τὸ χρῶμα τῆς φωνῆς σου
τῶν φιλιῶν καὶ τῶν οὐλῶν σου.
Θὰ ἔχει τὸ κόκκινο τοῦ ἔρωτα.

Θὰ εὐωδιάζει μέντα καὶ βασιλικό
θὰ ’χει τὸ αἷμα τῆς συγχώρεσης
ἀπ’ τὸ χρυσὸ καρφὶ τῆς ἀρχοντιᾶς
καὶ τ’ ἅγιο βιολετὶ τῆς προσμονῆς.

Ἂν ποτέ σου ἀναζητήσεις ἐλπίδα
ρίξε ἕνα βλέμμα στὰ καταγώγια,
ἡ ἁπαλὴ φωνὴ τῶν κουρασμένων
στὴν ἀγάπη ὁρκίζεται ἀκόμα.

Κασσιανή, Κασσιανή, Κασσιανή
ἡ ὄγδοη μέρα θὰ ’χει τ’ὄνομά σου
τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου δὲν θὰ αἵρεις
εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

Ἡ στιχομυθία διημείφθη μεταξὺ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου καὶ Κασσιανῆς, ὅταν αὐτὸς ἀναζητοῦσε τὴν «ἐκλεκτή» ποὺ θὰ τὸν ἀκολουθοῦσε στὸν θρόνο. Μὲ τὴν ἀπάντησή της ἡ Κασσιανὴ ἔχασε τὸν θρόνο γιατὶ ἀποστόμωσε τὸν Θεοδόσιο, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία κέρδισε μιὰ θαυμάσια ὑμνωδό. Περίφημο τὸ τροπάριό της ποὺ ψάλλεται κάθε Μ. Τρίτη.